Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία του κου. Α.Χ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-134-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.146.350 (20)
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία του κου. Α.Χ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 18-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη