Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "ΟΜΙΚΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ" με την ονομασία "STASTON PROJECT" στον Δήμο Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-137-1
Αριθμός Φακέλου: Α287/18
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "ΟΜΙΚΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ" με την ονομασία "STASTON PROJECT" στον Δήμο Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 07-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη