Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση παρεκκλήσιου του Αγίου Πορφύριου στην κοινότητα Πέρα Χωρίο στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-140-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/657/2017
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση παρεκκλήσιου του Αγίου Πορφύριου στην κοινότητα Πέρα Χωρίο στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα Χωριό - Νήσου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 17-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση