Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Κ.Ι. στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-146-1
Αριθμός Φακέλου: Β179/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Κ.Ι. στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Κισσόνεργα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 30-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη