Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ΑΕΚΚ) ιδιοκτησία της εταιρείας "ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΜΕΡΗ ΛΤΔ" στην κοινότητα Εργάτες στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-149-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01432/2020
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ΑΕΚΚ) ιδιοκτησία της εταιρείας "ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΜΕΡΗ ΛΤΔ" στην κοινότητα Εργάτες στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Εργάτες
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια