ΜΕΕΠ για την αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA OILS" στον Δήμο Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-153-1
Αριθμός Φακέλου: Κ295/20
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA OILS" στον Δήμο Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 16-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση