Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων οικοδομών και την ανέγερση 20 νέων κατοικιών ιδικτησία τους Ρ&Ε Σαββίδη σον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-170-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0920/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων οικοδομών και την ανέγερση 20 νέων κατοικιών ιδικτησία τους Ρ&Ε Σαββίδη σον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη