Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-174-1
Αριθμός Φακέλου: Β231/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Θρινιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 28-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση