Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ελαιοτριβείου ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-176-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/251/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ελαιοτριβείου ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Δρούσεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 28-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη