Έκθεση Πληροφοριών για την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου CYCLOPS στην ενορία Σκάλα της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-002-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/642/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου CYCLOPS στην ενορία Σκάλα της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Σκάλα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση