Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "KOKO MIX LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-006-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00716/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "KOKO MIX LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 29-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση