Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 240KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρκί της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-178-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01909/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 240KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρκί της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μαργί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση