ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση ξενοδοχείου και ανέγερση τριών εννιαώροφων κτηρίων "ASIMINA SUITES HOTEL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CONSTANTINOU BROS" στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-179-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00526/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση ξενοδοχείου και ανέγερση τριών εννιαώροφων κτηρίων "ASIMINA SUITES HOTEL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CONSTANTINOU BROS" στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γεροσκήπου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 21-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση