Έκθεση Πληροφοριών για την αποκατάσταση κτιρίου για κέντρο καινοτομίας και έρευνας στον Δήμο Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-180-1
Αριθμός Φακέλου: ΕΡΣΛ 10-60-264
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποκατάσταση κτιρίου για κέντρο καινοτομίας και έρευνας στον Δήμο Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 16-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση