Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας βοειδών ιδικτησία της εταιρείας "Α/ΦΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-181-1
Αριθμός Φακέλου: Β236/19
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας βοειδών ιδικτησία της εταιρείας "Α/ΦΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αβδελλερό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση