Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση θαλάσσιου αγωγού μεταφοράς καυσίμων ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΠΕ (Κύπρου Λτδ, ExxonMobil Cyprus Ltd, BP" στην Λάρνακα.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-012-1
Αριθμός Φακέλου: 737
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση θαλάσσιου αγωγού μεταφοράς καυσίμων ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΠΕ (Κύπρου Λτδ, ExxonMobil Cyprus Ltd, BP" στην Λάρνακα.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτής
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου
Ημερομηνία Επιστολής: 10-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση