ΜΕΕΠ για την ανέγερση Φωτοβολταϊκού πάρκου δυανμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "TXMN ENERGY LTD" στην κοινότητα Σωτήρα στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-241-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01608/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση Φωτοβολταϊκού πάρκου δυανμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "TXMN ENERGY LTD" στην κοινότητα Σωτήρα στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Σωτήρα Λεμεσού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-02-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια