ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,7MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 67 LTD" στην κοινότητα Αλεθρικό στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-191-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00306/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,7MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 67 LTD" στην κοινότητα Αλεθρικό στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-08-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη