ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,8MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 69 LTD" στην κοινότητα Αναφωτίδα στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-192-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00506/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,8MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 69 LTD" στην κοινότητα Αναφωτίδα στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια