Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 68 κλινών των Γ.Π. & Ζ.Χ., στην Αγία Νάπα

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-018-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00391/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 68 κλινών των Γ.Π. & Ζ.Χ., στην Αγία Νάπα
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση