Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μουσείου παλαιού αυτοκινήτου κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου στον Δήμο Παραλιμνίου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-021-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/0226/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μουσείου παλαιού αυτοκινήτου κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου στον Δήμο Παραλιμνίου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια