Έκθεση Πληροφοριών για την βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας (Φάση Γ΄)

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-026-1
Αριθμός Φακέλου: 16.05.023.013.002.003
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας (Φάση Γ΄)
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 24-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη