ΜΕΕΠ για την λειτουργία οικολογικού εκπαιδευτικού αγροκτήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "DECOSTA LABS LTD" στην κοινότητα Πραστειό Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-029-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01575/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την λειτουργία οικολογικού εκπαιδευτικού αγροκτήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "DECOSTA LABS LTD" στην κοινότητα Πραστειό Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πραστιό Κελλακιού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 16-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη