Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπαίθριας αποθήκης υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ιδιοκτησία της εταιρείας "Α.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ" στον Δήμο Τσερίου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-030-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00324/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπαίθριας αποθήκης υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ιδιοκτησία της εταιρείας "Α.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ" στον Δήμο Τσερίου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τσέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: ...
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση