Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου στην κοινότητα Καλλέπεια στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-034-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0777/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου στην κοινότητα Καλλέπεια στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Καλλέπεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 31-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση