ΜΕΕΠ για την ανέγεραη και λειτουργία επέκτασης φωτοβολτιακού πάρκου φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 6,04MW ιδιοκτησία της κας. Γ.Ν.στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-036-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01298/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγεραη και λειτουργία επέκτασης φωτοβολτιακού πάρκου φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 6,04MW ιδιοκτησία της κας. Γ.Ν.στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 23-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη