Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης ανοικτής κατηγορίας Β ιδιοκτησίας της εταιρείας "SAKKAS SKIP LTD" στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-037-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00103/2016/Α
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης ανοικτής κατηγορίας Β ιδιοκτησίας της εταιρείας "SAKKAS SKIP LTD" στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κελλιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση