Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αιγοπροβάτων ιδιοκτησία των κ.κ.Σ.Κ. & Μ.Κ. στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-038-1
Αριθμός Φακέλου: Β4/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αιγοπροβάτων ιδιοκτησία των κ.κ.Σ.Κ. & Μ.Κ. στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικό Μηχανικό Δήμου Αθηένου
Ημερομηνία Επιστολής: 19-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση