Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-048-1
Αριθμός Φακέλου:
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο στη θάλασσα
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γεροσκήπου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Γεροσκήπου
Ημερομηνία Επιστολής: 09-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση