Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ισόγειας υπεραγοράς ιδιοκτησία της εταιρείας "K.MART LTD" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-053-1
Αριθμός Φακέλου: Β208/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ισόγειας υπεραγοράς ιδιοκτησία της εταιρείας "K.MART LTD" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Στροβόλου
Ημερομηνία Επιστολής: 18-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση