Έκθεση Πληροφορίων για την ανέγερση ιατρικού κέντρου (κλινική) με την ονομασία "ΑΡΜΟΝΙΑ" στον Δήμο Λατσιών στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-054-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/2113/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφορίων για την ανέγερση ιατρικού κέντρου (κλινική) με την ονομασία "ΑΡΜΟΝΙΑ" στον Δήμο Λατσιών στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λατσιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση