Έκθεση Πληροφοριών για την άντληση υπόγειων νερών ιδιοκτησία του κου. Ε.Τ. στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-064-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.02.02.129.155
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την άντληση υπόγειων νερών ιδιοκτησία του κου. Ε.Τ. στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νήσου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 07-06-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη