Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Λουκά στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-094-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01351/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Λουκά στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Λεμεσού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 07-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση