Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 49, Φ/Σχ. 39/40 στην Κοινότητα Σιάς της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-130-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.2.2.166.215
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 49, Φ/Σχ. 39/40 στην Κοινότητα Σιάς της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Σιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 07-05-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση