Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία κλινικής με την επωνυμία "Όραμα" στο Δήμο Γερμασόγειας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-169-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00588/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία κλινικής με την επωνυμία "Όραμα" στο Δήμο Γερμασόγειας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Γερμασόγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-12-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση