Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη διάτρησης για γεωργικούς σκοπούς, στο Δήμο Παραλιμνίου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-173-1
Αριθμός Φακέλου: ΕΓΑ/02.11.100.03.02.74.434
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη διάτρησης για γεωργικούς σκοπούς, στο Δήμο Παραλιμνίου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Μηχανικός Τ.Α.Υ. Αμμοχώστου
Ημερομηνία Επιστολής: 17-12-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση