Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την παραχώρηση προνομίου λατομείου Κατηγορίας "Β" για εξόρυξη χαβάρας για γενικές επιχωματώσεις, ιδιοκτησία του κ. Μ.Κ., στην κοινότητα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-190-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/738/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την παραχώρηση προνομίου λατομείου Κατηγορίας "Β" για εξόρυξη χαβάρας για γενικές επιχωματώσεις, ιδιοκτησία του κ. Μ.Κ., στην κοινότητα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κελλιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 11-10-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια