Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την άδεια έργου υδροληψίας στην κοινότητα της Ορμήδειας της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-206-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.04.02.48.522
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την άδεια έργου υδροληψίας στην κοινότητα της Ορμήδειας της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Ορμίδεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Μηχανικός Τ.Α.Υ. Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 16-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη