Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε κτηνοτροφική ζώνη Δ1, στην Κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-008-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.39.205
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε κτηνοτροφική ζώνη Δ1, στην Κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αστρομερίτης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 10-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη