Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για δημιουργία χώρων στάθμευσης / πάρκου σε χώρο πρασίνου στη Βιομηχανική Περιοχή Δήμου Αγίου Αθανασίου, στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-009-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.1.8/14
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για δημιουργία χώρων στάθμευσης / πάρκου σε χώρο πρασίνου στη Βιομηχανική Περιοχή Δήμου Αγίου Αθανασίου, στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ημερομηνία Επιστολής: 10-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη