Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία του Χ.Α. (Petrolina Holdings Public Ltd), στην κοινότητα Κελλακίου, στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-217-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/1460/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία του Χ.Α. (Petrolina Holdings Public Ltd), στην κοινότητα Κελλακίου, στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Κελλάκι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 16-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση