Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την εξασφάλιση άδειας έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεωτρήσεως), ιδιοκτησία του Α.Η., στην κοινότητα Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-010-1
Αριθμός Φακέλου: 2.11.100.02.02.39.322
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εξασφάλιση άδειας έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεωτρήσεως), ιδιοκτησία του Α.Η., στην κοινότητα Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αστρομερίτης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 18-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση