Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του συγκροτήματος τουριστικών θερέτρων (resort & spa), ιδιοκτησία της εταιρείας "SYNIGA PROPERTIES Ltd", στην κοινότητα Πύλας της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-221-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/944/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του συγκροτήματος τουριστικών θερέτρων (resort & spa), ιδιοκτησία της εταιρείας "SYNIGA PROPERTIES Ltd", στην κοινότητα Πύλας της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Πύλα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 26-01-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη