Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 76 Ltd", στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-223-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02364/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 76 Ltd", στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 12-10-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη