Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Λέμπας, ο οποίος οδηγεί προς την παραλία με την ονομασία "Κότσιας", στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-018-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/490/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Λέμπας, ο οποίος οδηγεί προς την παραλία με την ονομασία "Κότσιας", στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Λέμπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 18-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη