Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του κ.Α.Σ. στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-021-1
Αριθμός Φακέλου: Β326/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του κ.Α.Σ. στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Σίμου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-01-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη