Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Petrolina Energy Ltd", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-242-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00914/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Petrolina Energy Ltd", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-09-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-01-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη