Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "SOLEK CYPRUS Ltd", στην κοινότητα Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-243-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/908/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "SOLEK CYPRUS Ltd", στην κοινότητα Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Αυδήμου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-07-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-02-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια