Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία εντατικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων δυναμικότητας 6000 θέσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας "APOENTO LTD", στην κοινότητα Πολιτικού, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-046-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/3286/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία εντατικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων δυναμικότητας 6000 θέσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας "APOENTO LTD", στην κοινότητα Πολιτικού, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πολιτικό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-04-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση