Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία τυροκομικής μονάδας επεξεργασίας ενός τόνου γάλακτος την ημέρα, ιδιοκτησία των Ε.Π. και ΑΧ.-Π., στην κοινότητα Αλάμπρας, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-051-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00183/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία τυροκομικής μονάδας επεξεργασίας ενός τόνου γάλακτος την ημέρα, ιδιοκτησία των Ε.Π. και ΑΧ.-Π., στην κοινότητα Αλάμπρας, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αλάμπρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-05-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση